Arcesztétika / Lézer / Anti-aging
Cookie-k és adatvédelem

Adatvédelem

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a www.drmarko.hu domain tulajdonosa, Dr. Markó Lóránt Zoltán számára. A domain tulajdonosa az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A domain tulajdonosa bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot - a személyes adatok védelméről szóló – érvényes jogszabályok (Magyarországon az 2011. évi CXII. törvény, továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja www.drmarko.hu-n, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a domain tulajdonosa nyilvántartsa és kezelje, azaz az Infotv. 20. § (1) szerint az adatkezelés hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja

 • kapcsolatfelvétel,
 • egészségügyi szolgáltatás igénybe vétele,
 • hírlevél küldése választása esetén a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás,
 • ajándéksorsolás.

Az Ön által megadott adatokat és információkat a fentieken túl látogatottsági statisztikák összeállítására is felhasználhatjuk.

Az adatkezelés jogalapja:

Infotv., az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény.

Az adatok megismerésére, adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult lehetséges adatkezelők személye:

Dr. Markó Lóránt és a Rendelő mindenkori Asszisztense(i), a honlapot üzemeltető természetes vagy jogi személy(ek).

Az adatkezelés időtartama:

az Ön személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli az egészségügyi szolgáltatás megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, illetve az Ön kérés esetén az adatok törlése illetve zárolása esetén annak időpontjáig.

A kezelt személyes adatok „Előjegyzés” menüpont esetén

kötelező

 • név
 • kezelés típus és időpont
 • e-mail cím
 • mobiltelefon szám

fakultatív

 • lakcím
 • TAJ szám
 • születési dátum
 • megjegyzés (Ön által szabadon megadott egyéb információ, adat).
   

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről tájékoztatjuk, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az általunk kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítjuk.

A honlap tulajdonosa - betegei, látogatói személyére, adataira vonatkozó - valamennyi információt orvosi titokként kezel.
 


Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.


Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Tájékoztatás

Írásbeli kérés esetén tájékoztatjuk személyes adatai kezeléséről. Joga van ahhoz, hogy ingyenesen információt kapjon arról, hogy az Ön adatait feldolgozzuk-e vagy sem. Kérés esetén, az Infotv. előírásainak megfelelően a következő jogokat gyakorolhatja: az adatokhoz való hozzáférés, az adatok megváltoztatása, az adatok felhasználásának megtiltása, és a bírósághoz való fordulás.

Jogorvoslat

Ön jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítjük. Jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik és a per – választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesülünk a felelősség alól, ha bizonyítjuk, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelésünk adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe, tehát az adatkezelő és az adatfeldolgozó megegyezik.

Hírlevél küldés esetén az adatvédelmi nyilvántartási azonosítót minden hírlevélben szerepeltetjük.

Miért használunk cookie-kat?

A cookies (a továbbiakban: „sütik”) kisméretű szöveg fájlok, melyeket weboldalak helyeznek el az Ön számítógépén. Az EU (2002/58/EK irányelve) elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvében történt változások miatt a felhasználó előzetes beleegyezése nélkül tilos a felhasználói adatok gyűjtése. Az irányelvben eszközölt változtatások célja az, hogy a felhasználók jobban tudatában legyenek és egyszerűbben korlátozhassák, hogy a különböző weboldalak, mint például a miénk is, milyen információkat tárolnak róluk.

Hogyan használjuk a cookie-kat?

A „cookie” egy kis adatfájl (Ön és közöttünk cserélt kisméretű adat), amelyet a webhely küld az Ön számítógépének merevlemezére. Honlapunk akkor küld cookie-kat, ha meglátogatja a webhelyünket vagy a hirdetésünket tartalmazó webhelyeket, információt kér illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra.

Sem a kereső, sem a session cookie nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Az egy munkamenet során érvényes cookie csak a böngésző bezárásáig és a honlapunk látogatásának befejezéséig maradnak a számítógépen. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, a webhely egyes funkcióit nem fogja tudni kényelmesen kezelni (pl.: előjegyzés).

A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás szakaszában tájékozódhat. Az általunk használt cookie: session cookie (munkamenet-cookie).

Kikapcsolhatom a cookie-k létrehozását?

Természetesen beállíthatja, hogy böngészője egyáltalán ne fogadjon el cookie-kat vagy csak bizonyos webhelyek cookie-jait fogadja el.

A honlap további használatát a weboldalon alkalmazott süti használatának jóváhagyásaként tekintjük, azonban a sütik eltávolításának lehetősége mindig fennáll, a felhasználó a böngészője beállításaiban teheti ezt meg.

Ha Ön úgy dönt, hogy néhány vagy az összes sütit eltávolítja, tudnia kell, hogy a sütik eltávolítása hatással lehet a weboldal használatára, és ha a számítógépet, melyen letiltotta a sütiket mások is használják, ez a tiltás rájuk is vonatkozni fog.

Az internet böngésző súgója segítséget nyújt a sütikre vonatkozó beállítások kezelésében.

További információ a sütikkel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján található: http://www.naih.hu/index.html

Általános tájékoztató: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

Felhívjuk figyelmét, hogy honlapunkról más weboldalra is eljuthat (facebook, google+, Twitter, Linkedin), az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért nem vállalunk felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról. A google analytics sütik kezelését harmadik fél biztosítja számunkra, de a harmadik fél sem használhatja a sütiket a fentiektől eltérő célokra.

Minden, általunk küldött hírlevél tartalmaz egy linket a leiratkozáshoz.

Ha bármilyen kérdése van a fentiek használatával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk!