Arcesztétika / Lézer / Anti-aging

Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy a weboldal megtekintését megelőzően olvassa végig az alábbi nyilatkozatot. A weboldalunk megnyitása az Ön részéről az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadásának minősül.

Szerzői jogok

A weboldalon szereplő nevek, grafikák, térképek, képek, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalunk tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag előzetes írásbeli hozzájárulásommal történhet.

Védjegyek

A honlapon szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek védjegyoltalom alatt állnak, azok Dr. Markó Lóránt tulajdonát képezik. A weboldalon elhelyezett logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag Dr. Markó Lóránt előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén Dr. Markó Lóránt a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.

Információk

Dr. Markó Lóránt weboldalán közzétett információk és adatok, kezelések és árak tájékoztató jellegűek, amelyek folyamatosan változnak/változhatnak, az oldal készítője és üzemeltetője és Dr. Markó Lóránt sem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörűségéért. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

A Honlapot kizárólag 18. életévüket betöltött személyek tekinthetik meg. Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a felhasználók által a Honlap használata során, hamisan megadott életkorra vonatkozó adatra tekintettel merülne fel. Szolgáltató, amennyiben a felhasználók által az életkorra vonatkozó adat hamisan történő megadása okán bármilyen jellegű kár éri, úgy fenntartja kártérítés iránti jogát az életkorra vonatkozó adatot hamisan megadó személlyel szemben.

Az internet biztonsága

Az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet. Javasoljuk, hogy Dr. Markó Lóránt weboldaláról bármely dokumentum, információ letöltését megelőzően gondoskodjon megfelelő vírus elleni védekezés kialakításáról. Dr. Markó Lóránt és az oldal készítője és üzemeltetője az internetről letöltött anyagokból eredő vírus fertőzésért, illetve az ez által okozott károkért felelősséget nem vállal.